mednarodna špedicija

Intrastat

Dolžnost podjetij, ki sodelujejo v blagovni menjavi pri prejemu ali odpremi blaga, je da poročajo v del statističnega sistema Evropske skupnosti, ki se imenuje Intrastat.Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo neposredno od poročevalskih enot oziroma njihovih zastopnikov - deklarantov in pošiljajo v za to določen glavni urad v elektronski ali pisni obliki na posebnem obrazcu. V EU je bil uveden leta 1993 ob vzpostavitvi skupnega evropskega trga, ko zaradi ukinitve notranjih meja podatkov o blagovni menjavi med državami članicami ni bilo več mogoče pridobivati iz carinskih deklaracij. Statistika blagovne menjave s tretjimi državami (t. i. Extrastat) kot vir podatkov še naprej uporablja carinske deklaracije.Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tisti tok blaga (odpreme blaga, prejeme blaga), pri katerem je presegla vključitveni prag. Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja. Vključitveni prag znaša 200.000 EUR za odpreme in 120.000 EUR za prejeme blaga.V podjetju DAJ mednarodna špedicija d.o.o. kot deklarant, to je tretja oseba pri prejemu ali odpremi blaga, opravljamo storitev poročanja v sistemu Intrastat v imenu naših partnerjev.Izdaja izjav dobavitelja po 01.05.2016