mednarodna špedicija

Izdaja izjav dobavitelja po 01.05.2016

  • Vse izjave dobaviteljev (kratkoročne ali dolgoročne) izdane na podlagi Uredbe ES 1207/2001 do 01.05.2016 oz. do uveljavitve IU št. 2447/2015 so in bodo veljavne do izteka roka, za katerega so bile izdane.
  • Uredba ES 1207/2001 s 30.04.2016 skladno z 286.čl. Uredbe EU št. 952/2013 preneha veljati in ni več osnova za izdajo izjave dobavitelja na notranjem trgu EU.
  • Od 01.05.2016 dalje je pravna podlaga za izdajo kratkoročnih in dolgoročnih izjav dobavitelja 64. Člen CZU in členi 60. do 63. Uredbe EU št. 2447 – IU
  • Vsebina objavljenih izjav v naštetih prilogah je enaka kot doslej, veljavnost je podaljšana na dve 2 leti!

Izdaja izjav dobavitelja po 01.05.2016